Compassie - MBCL

De waarden van (zelf)compassie

Voor mensen die een mindfulnesstraining hebben gevolgd en Mindful Leven verder willen leren toepassen, verdiepen naar Heartfulness en integreren in het dagelijks leven is de compassietraining een waardevolle ondersteuning. Deze training is gebaseerd op zelfonderzoek bij stressreacties op mentaal, emotioneel, lichamelijk, energetisch en geestelijk niveau (gedrag/gevolgen, interactie met de sociale omgeving (gezin/werk) en communicatie (verbaal en non-verbaal). Daarbij is onbewuste stress door neuro-sensitieve reacties en de werking van het brein bij onveilig voelen ook een belangrijk onderdeel in de training. Als je weet waarom je onbewust dingen doet, kan je kritische stem milder worden en leren om vriendelijker te kijken naar jezelf. Zo ontstaat ruimte en meer levensvreugde. 

Het belevingsperspectief leren zien van jezelf en de ander

Vaak wordt door deelnemers gaandeweg een compassietraining opgemerkt dat er anders gekeken wordt naar de eigen reacties op lastige situaties, stress en de sociale omgeving: zien in plaats van kijken vanuit meer bewustzijn. Hoe leer je dat? Door vanuit meta-cognitie (beschouwender) leren waarnemen, daarbij rekening houdend met de eigen ervaring, maar ook die van de ander. Het belevingsperspectief van waaruit een ander communiceert of zich gedraagt ten opzichte van jou als persoon. En wat is daarin jouw aandeel in gedrag of beleving? Afweermechanismen als vechten, vluchten en bevriezen bij onveiligheid ervaren, weerstand of stress zijn daarbij interessante materie. 

Meestal is de communicatie gericht van hoofd naar hoofd, verklarend en analyserend. In deze training leer je: bewust te communiceren van hoofd naar lichaam, je eigen midden leren vinden, afstemmen, verbinden, gewaar zijn, IK-kracht en het WIJ-veld onderzoeken en van daaruit een brug te leggen naar je hart. Communiceren van hart tot hart brengt rust, er ontstaat ruimte en het geeft de vrijheid om jezelf (authentiek) te zijn.

De lotus en de modder

Een Zen gezegde is dat de lotus uiteindelijk ontluikt door groeikracht, door de kracht van de wortels diep verscholen in de modder.

In de training onderzoeken we deze metaforen: de hele lotus, het water én de modder vanuit de Boeddhistische psychologie. Je krijgt in jouw proces (op een veilige wijze en binnen jouw ruimte en grenzen) de kans om het zaadje, wat je in de aandachtsbeoefening vanuit mindfulness al hebt gepoot, te laten uitgroeien tot een lotus die tot bloei mag komen. Door meditatie en aandachtsbeoefening geef je dit zaadje als het ware steeds opnieuw voeding. Je leert veerkrachtig staan, vanuit het midden (het centrum van je lichaam) hoe hard de wind ook waait in je leven, doordat je stevig bent geworteld in je ervaring. 

Basis voor deze MBCL-training is Mindfulness Based Compassioned Living theorie en oefeningen. Een leermodel en stevig fundament van gevestigde namen in mindfulnessland Erik van den Brink en Frits Koster, met een aanvulling daarop van David Dewulf. Mariet is door hen opgeleid en volgt bijscholingen om up to date te blijven in het werkveld.

Wat houdt een les in?
Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten (van 2,25 uur) om de 14 dagen + extra oefendag in Heilig Landstichting (nabij Nijmegen) in De Zendo, zodat er voldoende tijd is om de oefeningen thuis te vervolgen. Iedere les bevat een blok psycho-educatie (theoretische uitleg). Telkens vanuit een ander thema en perspectief (bijv. mildheid, werking van stress, grenzen, emoties, weerstand, omgevingsfactoren, angst en paniekklachten, negatieve denkpatronen, gewoonte-, afweer- en reactiepatronen). 

Zo ontwikkel je een bredere kijk op jouw levenssituatie! Leer je door de beoefening te Zijn in het moment en het cultiveren van compassie naar jezelf en je omgeving.

Er worden geleide, adem- en stiltemeditaties gegeven en lichaamswerk (oefeningen in zachte beweging). De geleide meditaties worden je na afloop van een les per e-mail toegestuurd om thuis vrijblijvend te oefenen. Er wordt gewerkt aan de hand van het digitale MBCL-werkboek.  

Deze verdiepingstraining geeft Mariet maar 2x per jaar in Wilp en in Bathmen!

Voorwaarde voor deelname is dat je aantoonbaar een 8-weekse mindfulnesstraining MBSR/MBCT hebt gevolgd. Deze compassietraining is ook toegankelijk voor ervaren meditatiebeoefenaars in de traditie van Zen of Vipassana.

Hoe werkt het praktisch?

Heb je interesse in een compassietraining meld je dan aan via de mail. Jouw naam wordt genoteerd en wanneer de nieuwe groep start ontvang je tijdig bericht. Kijk voor de startdatum in het najaar op de agenda.

Kosten / vergoeding / aanmelden
De kosten voor deze training bedragen 595 euro voor zelfbetalers en 850 euro als de werkgever betaalt (all-inclusive). De oefendag is in Heilig Landstichting, deelname is vrijblijvend. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoed de training deels of geheel, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Heb je geen recht op vergoeding dan is er een korting bij deelname voor zelfbetalers, informeer even bij Mariet. 

Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 5 personen, om kwaliteit en maatwerk te kunnen waarborgen. Heb je interesse, meld je dan tijdig aan want een groep is snel vol. 

AANMELDEN >